Course TitleCourse #CampusStart DateEnd DateDays TimeCredits
Course TitleCourse #CampusStart DateEnd DateDays TimeCredits
# per page: 10 | 25 | 50 | 100 Prev   Next
Academic Writing - ESL ENG 100A New York 05-28-2019 08-24-2019 MW 10:10 AM - 1:05 PM 4
Composition - ESL ENG 110A New York 05-28-2019 08-24-2019 MW 10:10 AM - 12:15 PM 3
Critical Writing ENG 120 Online 07-15-2019 08-24-2019 n/a n/a 4
Critical Writing ENG 120 New York 07-15-2019 08-24-2019 MTWR 9:05 AM - 11:25 AM 4
Writing in the Disciplines ENG 201 New York 05-28-2019 07-13-2019 MTR 12:20 PM - 2:35 PM 3
Writing in the Disciplines ENG 201 Online 05-28-2019 07-13-2019 n/a n/a 3
Writing in the Disciplines ENG 201 Online 05-28-2019 06-24-2019 n/a n/a 3
Writing in the Disciplines ENG 201 Online 05-28-2019 07-13-2019 n/a n/a 3
Writing in the Disciplines ENG 201 Online 07-15-2019 08-24-2019 n/a n/a 3
Writing in the Disciplines ENG 201 Online 07-15-2019 08-24-2019 n/a n/a 3
Creative Writing ENG 223 Online 07-15-2019 08-24-2019 n/a n/a 3
Creative Writing:Film Scenario ENG 223E Online 05-28-2019 07-13-2019 n/a n/a 3
Creative Writing: Poetry ENG 308 Online 05-28-2019 07-13-2019 n/a n/a 3
Internship ENG 393 New York 07-15-2019 08-24-2019 3