Course TitleCourse #CampusStart DateEnd DateDays TimeCredits
Course TitleCourse #CampusStart DateEnd DateDays TimeCredits
# per page: 10 | 25 | 50 | 100 Prev   Next
Academic Writing - ESL ENG 100A New York 05-26-2020 08-22-2020 MW 10:10 AM - 1:05 PM 4
Composition - ESL ENG 110A New York 05-26-2020 08-22-2020 MW 10:10 AM - 12:15 PM 3
Critical Writing ENG 120 Online 07-13-2020 08-22-2020 n/a n/a 4
Critical Writing ENG 120 Online 07-13-2020 08-22-2020 n/a n/a 4
Writing in the Disciplines ENG 201 Online 05-26-2020 07-11-2020 n/a n/a 3
Writing in the Disciplines ENG 201 Online 05-26-2020 07-11-2020 n/a n/a 3
Writing in the Disciplines ENG 201 Online 05-26-2020 06-22-2020 n/a n/a 3
Writing in the Disciplines ENG 201 Online 05-26-2020 07-11-2020 n/a n/a 3
Writing in the Disciplines ENG 201 Online 07-13-2020 08-22-2020 n/a n/a 3
Writing in the Disciplines ENG 201 Online 07-13-2020 08-22-2020 n/a n/a 3
Intro to Language & Linguistic ENG 205 Online 07-13-2020 08-22-2020 n/a n/a 3
Creative Writing ENG 223 Online 07-13-2020 08-22-2020 n/a n/a 3
Creative Writing:Film Scenario ENG 223E Online 05-26-2020 07-11-2020 n/a n/a 3
Creative Writing: Poetry ENG 308 Online 05-26-2020 07-11-2020 n/a n/a 3
Internship ENG 393 New York 07-13-2020 08-22-2020 1 To 6
*Days Key:
M - Mon, T - Tue, W - Wed, R - Thu, F - Fri
S - Sat , U - Sun
MW - Mon Wed
TR - Tue Thu
MWF - Mon Wed Fri
WF - Wed Fri